Sidus Scientifica

Vår verksamhet fokuserar på att stödja organisationer i sitt utvecklingsarbete av individer, chefer/ledare, teamen och organisationen.

Vi utgår ifrån modeller och metoder som har vetenskapliga belägg och som visar sig ha koppling till såväl individers hälsa som organisationers framgång.

Jag vill veta mer »

Tjänster

För att organisationer skall kunna lyckats är det central att organisationer att se utveckling som en process som ständigt behöver ”påfyllning”. En individ är aldrig fullärd utan en av människors främsta drivkraft är just möjligheter till utveckling.

Mer info »

Semiarier

Vi erbjuder också 2-3 dagars utbildning i Försvarshögskolans modell UL (utvecklande ledarskap). Modellen kännetecknas av att bra ledare uppträder som ett föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Mer info »

Tjänster

Rekrytering

Att rekrytera ”rätt” chef/ledare är oftast mycket långdragen rekryteringsprocess. Det är därför viktigt att använda sig av metoder och test som är väl utvärderade. För att rekrytera den bästa för n position är detta första steg en välformulerad kompetenskrav, detta följer av ett personbedömningstest och/eller ett test som mäter förmågan och avslutningsvis en kompetensbaserad djupintervju. Vi är certifierade i ett relativt ny utvecklat personbedömningstest, UPP-testet.

Ledarutveckling

Vi utformar och leder skräddarsydda ledarutvecklingsprogram i nära samarbete med våra uppdragsgivare, såväl enstaka dagar som längre utvecklingsprogram. Programmen utgår från aktuell teori och forskning om ledarskap. För att lyckas med sitt ledarskap ger vi konkret hjälp att utveckla och förändra ledarbeteendet i vardagen. Fokus ligger här på beteenden och vi utgår ifrån teorier och modeller inspirerat av OBM (organizational behavior management)

Teamutveckling

Organisationer är helt beroende av välfungerande arbetsgrupper. De flesta grupper har potential att arbeta mer effektivt tillsammans och öka sin produktivitet och måluppnåelse. Vi hjälper team att utveckla sin effektivitet genom att analysera gruppen i nuläget med GDQ (The group development questionnaire), utvecklingsfas och sammanhang Beroende på vilken fas gruppen befinner sig arbetar vi vidare tillsammans med gruppen med t ex tydliggöra spelregler och normer, ge förståelse för hur grupper fungerar och utvecklas, skapa en bra struktur för möten och att lära sig ge konstruktiv feedback. Oftast för att få bästa effekt krävs en process med ett flertal tillfällen över tid.

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling handlar att föra organisationen framåt. Den metod som vi utgår ifrån är inspirerad av OBM (Organizational behavior management). OBM är en vetenskapligt baserad metod för organisationsförändring. Tonvikt ligger på mätbarhet, struktur och beteendepsykologi. Metoden forcerar på tydlig resultatinriktning, och koppling mellan beteende och mål. För att åstadkomma positiva förändringar ligger fokus på att förändra (ledar)beteenden.

Seminarier

Vi erbjuder också 2-3 dagars utbildning i Försvarshögskolans modell UL (utvecklande ledarskap) Försvarshögskolan ) (Se bild nedan). Modellen kännetecknas av att bra ledare uppträder som ett föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Om oss

Sidus Scientifica AB implementerar metoden från de senaste vetenskapliga forskning.

Vi sammartbeta med ett brett nätverk av specialister och företagshäsovård.

Våra konsulter är diplomerad och certifirad i:

Bolaget ägs och drivs av Fil, Dr. Christina Björklund, Docent verkasam vid Karlolinska Institut.

Kontakt information »